(Polski)

Kto może uczestniczyć w kursie na przewóz osób lub rzeczy?

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy.  Pozostałe wymagania to:

 • Kandydaci na kierowców zawodowych są w wieku pomiędzy 21 a 23 rokiem życia i posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy, i chcą wykonywać pracę w zakresie przewozu osób;
 • Kandydaci na kierowców zawodowych są w wieku pomiędzy 18 a 21 rokiem życia i posiadają kwalifikacje wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz osób, i chcą wykonywać pracę w zakresie przewozu rzeczy;
Jakie są wymagania na kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej?
 • Ukończenie  65 godzin zajęć teoretycznych;
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • Zakres tematyczny kursu jest uzupełniany o kategorię prawa jazdy, z którą związany jest przewóz rzeczy lub osób – wszystko zależy od tego jakie uprawnienia posiada kandydat na kierowcę;
Miejsce prowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego iBIO – kod 95 razem z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Szybki Bill organizują szkolenia:

 • ul. Prądzyńskiego 10, 61-528 Poznań
 • Brzezińskie Holendry 62a, 62-513 Krzymów
Egzamin państwowy przeprowadzamy w naszym ośrodku

Organizujemy egzamin kwalifikacyjny przed komisją  powołaną przez Wojewodę,  po ukończeniu kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, który składa się z testu jednokrotnego wyboru przeprowadzanego w języku polskim lub rosyjskim. Test składa się z 10 pytań dla odpowiedniej kategorii prawa jazdy w zakresie uprawnień na przewóz osób lub rzeczy.

Aby uzyskać wynik pozytywny należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 5 pytań w ramach części specjalistycznej.  Po zakończonym egzaminie z wynikiem pozytywnym świadectwo kwalifikacji zawodowej będzie wydane w ciągu 7 dni od daty przeprowadzonego egzaminu.

Szkolenie okresowe po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Po kursie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne jest 5 lat.  Po tym okresie należ zrobić szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych.  Aby przedłużyć ważność kodu 95 w dokumencie prawo jazdy, należy dostarczyć do wydziału komunikacji kopię badań lekarskich, psychologicznych oraz wydanego świadectwa. Wpis ten pozwala na podjęcie pracy na stanowisku kierowca zawodowy samochodów ciężarowych lub autobusów.

Co obejmuje cena kursu?
 • Szkolenie teoretyczne w formie e-learningu – sam dostosujesz szkolenie do Twojego czasu wolnego!
 • Sprawdzone materiały przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego i do codziennej pracy! Podręcznik  “Kwalifikacja Wstępna – Złota Edycja” firmy E-Kierowca;
 • Szkolenie praktyczne w ruchu drogowym na ciągniku siodłowym, zestawem na C+E lub autobusie;
 • Egzamin państwowy w cenie – nie ma dodatkowych opłat!
 • Zniżka na badania lekarskie i psychologiczne!

Prices

See also our other courses

Training for professional drivers

Periodic Trainning

Periodic Trainning (code 95 in driving license )for the carriage of goods or passengers by road.

Price

500 PLN

Check
Training for professional drivers

Initial qualification

Initial qualification for driving license C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E

Price

2800 PLN

Check
Training for professional drivers

Accelerated Initial Qualification

Course contains 140 hours of trainning session for drivers. E-learning and exercise practise.

Price

1800 PLN

Check
Training for professional drivers

(Polski) Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

(Polski) Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć. 32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Price

(Polski) 1000 PLN

Check

This site uses cookies. Staying on it, you agree to the use of cookies.