Jak zapisać się na praktykę z prawa jazdy?

Aby uzyskać prawo jazdy należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Przed takimi egzaminami niezbędne jest więc odbycie kursu. Jakie warunki trzeba spełnić, by zapisać się na kurs? Przedstawiamy całą procedurę dla prawa jazdy w kategorii B, uprawniającej do prowadzenia samochodów osobowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zapisać się na prawo jazdy?

Aby zapisać się na prawo jazdy, trzeba ukończyć określony wiek. Prawo-jazdy w kategorii B mogą otrzymać osoby pełnoletnie, kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. Konieczne też jest orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami wydane przez lekarza specjalistę. Większość szkół jazdy, chcąc ułatwić sprawę swoim kursantom, współpracuje z takimi lekarzami.

Biurokracja przed zapisem na praktykę z prawa jazdy

Kandydat na kierowcę, który spełnia wymagania pod względem wieku i stanu zdrowia, musi udać się do Wydziału Komunikacji w miejscowym Urzędzie Miasta lub Powiatu w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to długi numer składający się z kilkunastu cyfr, w procesie wyrabiania prawa jazdy umożliwiający kontrolę postępów przez szkołę jazdy i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Co istotne, PKK jest przydzielany tylko do jednego procesu. Jeśli zamierzasz rozszerzyć prawo jazdy o dodatkowe kategorie to dla każdej kategorii potrzebny jest nowy nr PKK. Przy ubieganiu się o PKK należy przedłożyć w urzędzie: wniosek o wydanie prawa jazdy; orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi; zdjęcie o wymiarach: 35 mm na 45 mm, przedstawiające aktualny wizerunek kandydata; dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zameldowaniu. PKK jest wydawany w urzędzie praktycznie na poczekaniu i jest bezpłatny.

Kurs przed praktyką z prawa jazdy

Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego na prawo jazdy, kandydat musi odbyć kurs teoretyczny i praktyczny lub zdać teoretyczny egzamin i odbyć kurs praktyczny. Wszystko zależy od czasu wolnego, którym dysponujesz. Kurs teoretyczny trwa 30 godzin lekcyjnych. Można odbyć go w szkole jazdy lub przygotować się samodzielnie do egzaminu teoretycznego. Po odbyciu kursu, szkoła jazdy organizuje egzamin wewnętrzny, po zaliczeniu którego, kandydat może odbyć kurs praktyczny. Kurs praktyczny trwa 30 godzin zegarowych i może się wydłużyć jeżeli twoje umiejętności nie będą w stu procentach prawidłowe. Dodatkowe godziny doszkalające można zamówić w każdej chwili i doszlifować swoje umiejętności za kierownicą. Pamiętaj, że większa ilość godzin dodatkowych zwiększa twoje szanse na bezpieczną i bezkolizyjną jazdę.

Egzaminy państwowe na prawo jazdy

Po ukończeniu kursu w szkole jazdy należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD). Dalej czeka nas  zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy. W pierwszej kolejności odbywa się egzamin teoretyczny. Po jego zdaniu, kandydat może zapisać się na egzamin praktyczny. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminów uzyskujemy prawo jazdy wydawane przez Starostę Powiatowego.

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.