Jak zostać instruktorem nauki jazdy?
Nie ważne jest wykształcenie – liczy się niekaralność

Chcesz zostać instruktorem jazdy to na dzień dzisiejszy nie musi posiadać m.in. wykształcenia średniego – wystarczy podstawowe.  A co najważniejsze musisz posiadać prawo jazdy przynajmniej przez okres 3 lat. Kolejną ważną sprawą jest potwierdzenie o niekaralności m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Kurs instruktora nauki jazdy

Jeżeli interesujesz się zdobyciem uprawnień,  to powinieneś odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców posiadającym akredytację kuratorium oświaty i poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów. Kurs zawiera odpowiednią ilość godzin obserwacji zajęć teoretycznych i praktycznych, tworzenie konspektów oraz przygotowanie do prowadzenia takich zajęć. Kandydaci na instruktora nauki jazdy na zajęciach uczą się psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ) oraz zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Osoby takie odbywają praktykę instruktorską, która jest bardzo potrzebna aby w przyszłości profesjonalnie prowadzić zajęcia nauki jazdy. Pamiętaj, że nie będziesz mógł być instruktorem jeśli w przeszłości byłeś skazany za jazdę na ”podwójnym gazie”. Aby zostać instruktorem prawa jazdy należy przejść egzamin kwalifikacyjny, który odbywa się w jednostce upoważnionej przed komisją powołaną przez wojewodę.

Egzamin na instruktora nauki jazdy

Na egzaminie sprawdzane są:

Po zdaniu wszystkich potrzebnych egzaminów starosta wydaje legitymację instruktorską osobie, która spełniła wszystkie. Oczywiście należy uiścić opłatę przed wydaniem tego dokumentu. Następnie osoba taka zostaje wpisana do ewidencji instruktorów. Następnie zostaje nadany jej numer uprawnień, który składa się z sześciu lub siedmiu znaków. W tym pierwsze dwa lub trzy są wyróżnikiem województwa i powiatu, a kolejne cztery cyfry to numer ewidencji. Na samym końcu starosta zawiadamia o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Najważniejsze w pracy jest podejście i postawa

Pamiętaj, żeby zostać perfekcyjnym instruktorem nie należy zdać tylko egzamin państwowy. Należy mieć również podejście do kursantów i być dobrym nauczycielem, który w każdej sytuacji wszystko wytłumaczy.  Nie wystarczy sama wiedza. Opanowanie i spokój to te najbardziej pożądane cechy.  Bardzo ważny jest twój szacunek do młodych adeptów. To właśnie oni są twoimi pracodawcami. Twoja postawa musi zachęcać i motywować  do jak najlepszej pracy. Takie zachowanie również działa na innych instruktorów. Bo przecież prawo jazdy to dokument, który jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, nawet starszym Paniom.

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.