Jakie wykształcenie jest potrzebne?

Osoba, która chce zostać instruktorem jazdy, na dzień dzisiejszy nie musi posiadać m.in. wykształcenia średniego – wystarczy podstawowe.  A co najważniejsze musi posiadać prawo jazdy przynajmniej przez okres 3 lat. Kolejną ważną sprawą jest potwierdzenie o niekaralności m.in. za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

Jaki kurs jest potrzebny?

Każda osoba, która jest zainteresowana zdobyciem uprawnień, powinna odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców posiadającym akredytację kuratorium oświaty i poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów. Kurs zawiera odpowiednią ilość godzin obserwacji zajęć teoretycznych i praktycznych, tworzenie konspektów oraz przygotowanie do prowadzenia takich zajęć. Kandydaci na instruktora nauki jazdy na zajęciach uczą się psychologii, metodyki nauczania, prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania i obsługi pojazdu, bezpieczeństwa ruchu drogowego w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ) oraz zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Osoby takie odbywają praktykę instruktorską, która jest bardzo potrzebna aby w przyszłości profesjonalnie prowadzić zajęcia nauki jazdy. Należy jednak pamiętać, że nie będziesz mieć możliwości bycia instruktorem jeśli w przeszłości zostałeś skazany za jazdę na ”podwójnym gazie”. Aby zostać instruktorem prawa jazdy należy przejść egzamin kwalifikacyjny, który odbywa się w jednostce upoważnionej przed komisją powołaną przez wojewodę.

Jak wygląda egzamin?

Na egzaminie sprawdzane są:

Po zdaniu wszystkich potrzebnych egzaminów starosta wydaje osobie, która spełnia wszystkie wymogi legitymację instruktorską. Oczywiście należy uiścić opłatę przed wydaniem tego dokumentu. Następnie osoba taka zostaje wpisana do ewidencji instruktorów oraz zostaje nadany jej numer uprawnień, który składa się z sześciu lub siedmiu znaków, w tym pierwsze dwa lub trzy są wyróżnikiem województwa i powiatu, a kolejne cztery cyfry to numer ewidencji. Na samym końcu starosta zawiadamia o tym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Trzeba jednak pamiętać, że żeby zostać perfekcyjnym instruktorem nie należy zdać tylko egzamin państwowy, lecz trzeba mieć również podejście do kursantów i być dobrym nauczycielem, który w każdej sytuacji wszystko wytłumaczy. Dobry instruktor, oprócz wiedzy jaką uzyska, powinien być też opanowany, spokojny, a co najważniejsze musi mieć dobre podejście do kursanta, zachęcając go do jak najlepszej pracy. Bo przecież prawo jazdy to dokument, który jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, nawet Paniom w starszym wieku.

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.