Jakie sytuacje wymagają zachowania szczególnej ostrożności?

Jakie sytuacje wymagają zachowania szczególnej ostrożności?

Na kursach na prawo jazdy obserwujemy ogromny problem z właściwą interpretacją przepisów ruchu drogowego. Wykonywanie niektórych manewrów na drodze sprawia problem nie tylko kursantom, ale także osobom posiadających prawo jazdy.

Co mówią właściwe przepisy na temat zachowania szczególnej ostrożności i jak należy postępować na drodze? W tym artykule spróbujemy wyjaśnić pewne kwestie dotyczące wykonywania poprawnych i  bezpiecznych manewrów w ruchu drogowym.

 Szczególna ostrożność – co oznacza?

Zgodnie z zapisem w Dzienniku Ustaw Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 2 ust. 22 – jest to ostrożność polegającą na zwiększe­niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

W praktyce oznacza to, że należy zmniejszyć prędkość. Tak aby czas naszej reakcji, który przekłada się na drogę przebytą w metrach był jak najkrótszy a  pole widzenia jak najszersze. Czyli chodzi głównie o to abyśmy się przygotowali na zagrożenie i  zareagowali w odpowiednim momencie. Przykładem może być omijanie pojazdu do nauki jazdy. Zachowanie osoby uczącej się może być odmienne od tego co przewidujemy. Kolejnym przykładem to przejeżdżanie obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku, na którym znajduje się tramwaj i piesi. Oczywiście nie przy wszystkich manewrach należy zmniejszyć prędkość. Czasem trzeba wręcz przyspieszyć np. podczas zmiany pasa ruchu lub włączania się do ruchu. Niestety te manewry zawsze spotykają się  z największym problemem wśród kierujących – wykonują zbyt wolno lub w niewłaściwym momencie.

Włączanie się do ruchu zawsze wymaga zachowania szczególnej ostrożności. W jakich sytuacjach faktycznie włączamy się do ruchu?

Podczas prowadzenia zajęć teoretycznych na kursach kategorii B prawa jazdy, kursanci najczęściej wymieniają włączanie się do ruchu jako wjazd na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej. Niestety nic bardziej mylnego.  Definicja zawarta w art. 17.1. Prawo o ruchu drogowym dokładnie wskazuje na rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

W praktyce oznacza to  np. wyjazd z chodnika na ruchliwą jezdnię od prędkości zerowej przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Należy także pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa. Jednak nie zawsze manewr ten musi być ruszaniem. W innych przypadkach będzie kontynuacją jazdy np. wjazd na drogę ze stacji benzynowej lub parkingu, albo dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania . Włączanie się do ruchu następuje także podczas wyjazdu na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej, a także na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych. Rowerzyści włączają się do ruchu podczas wjazdu na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów. Wyjątkiem będzie wjazd na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów. Pojazdy szynowe wyjeżdżające na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli także włączają się do ruchu.

Manewry wymagające zachowania szczególnej ostrożności.

Zmiana pasa ruchu.

Oznacza zmianę zajmowanego pasa ruchu na sąsiedni pas, na którym najczęściej poruszają się inne pojazdy, bez narażania kogokolwiek na kolizję.  Wymaga to dobrego treningu. Właściwej umiejętności patrzenia w lusterka, zachowania szczególnej ostrożności a także obserwacji toru jazdy wraz z oceną odległości od innych pojazdów. Wykonując ten manewr nie wolno zapominać o ustalonym pierwszeństwie przejazdu na zanikającym pasie ruchu, pasie rozbiegowym, jeździe na suwak czy wjeżdżaniu na środkowy pas z prawego pasa ruchu.

Zmiana kierunku jazdy.

Wykonywanie manewrów skrętu wszędzie tam gdzie możliwa jest jazda w innym kierunku oraz w miejscach gdzie przecinają się kierunki ruchu pojazdów. Najczęściej  na skrzyżowaniach i poza nimi. Podczas wykonywania tego manewru występuje ogromne ryzyko potrąceń pieszych i rowerzystów a także osób wykonujących roboty drogowe. Największe niebezpieczeństwo to zderzenia czołowe i boczne z innymi pojazdami. Liczne problemy z tym manewrem mają osoby na kursach kat. B prawa jazdy. Najczęściej są to osoby, które nie ugruntowały dobrze wiedzy z zakresu pierwszeństwa przejazdu. Zdarza się, że za długo wyczekują na skrzyżowaniach, nie upewniają się właściwie i nie zachowują szczególnej ostrożności.

Cofanie pojazdem.

Jeden z najtrudniejszych manewrów na drodze. Wymaga dobrej obserwacji w lusterkach, przez tylną szybę oraz boczne szyby w pojeździe. Kiedy nie ma możliwości właściwej obserwacji, należy zapewnić sobie pomoc innej osoby np. pieszego który właśnie przechodzi lub można poprosić innego kierującego o zapewnienie bezpiecznego wyjazdu z miejsca parkingowego. Cofanie najczęściej jest związane z włączaniem się do ruchu po postoju lub zatrzymaniu, a więc należy ustąpić pierwszeństwa i zachować szczególną ostrożność. Osoby, które ubiegają się o uprawnienia kat. B prawa jazdy pierwsze ćwiczenia z cofania mają na placu manewrowym wykonując zadanie „płynna jazda oznaczonym pasem ruchu do przodu i do tyłu” czyli na tzw. łuku.

Miejsca w których dochodzi do najwięcej kolizji, to właśnie tam powinniśmy zachować szczególną ostrożność

Zbliżanie się do skrzyżowania przez kierującego pojazdem i na skrzyżowaniu.

Dojeżdżając do skrzyżowania nie ważne czy drogą z pierwszeństwem czy na zielonym świetle należy zachować szczególną ostrożność ze względu na inne pojazdy, które mogą się pojawić i spowodować wypadek bądź kolizję. Pamiętajmy że inni kierujący mogą przeoczyć czerwone światło, znak ustąp pierwszeństwa, a także mogą nie wiedzieć kto ma pierwszeństwo. Inni kierujący mogą być także pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zmieniające kompletnie sposób postrzegania rzeczywistości.

Zbliżanie się do przejścia dla pieszych.

Znak D-6 „przejście dla pieszych” zobowiązuje kierujących do zmniejszenia prędkości, jeżeli w pobliżu przejścia znajduje się pieszy. Piesi mają pierwszeństwo przed przejściem jak i na przejściu dla pieszych. Piesi wchodzący na przejście na torowisku nie będą mieli pierwszeństwa przed nadjeżdżającym tramwajem.  Musimy mieć także na uwadze, że osoby które podchodzą do przejścia, nie zawsze będą znać przepisy ruchu drogowego. Przykład to dzieci. Osoby starsze, osoby niewidome lub o ograniczonej sprawności ruchowej będą potrzebowały więcej czasu na to przejście.  W związku z tym pamiętajmy o zapewnieniu bezpiecznego przejścia dla pieszych i zachowaniu szczególnej ostrożności.

Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów.

Rowerzyści jadący już po przejeździe dla rowerzystów mają pierwszeństwo przed innymi pojazdami, należy bacznie uważać, dlatego że niektórzy rozpędzają się nawet do 40 km/h a brak zachowania szczególnej ostrożności może skutkować potrąceniem kogoś.

Wielu kierowców na przejazdach kolejowych i tramwajowych nawet się nie rozgląda. Czy tak powinniśmy uczestniczyć w w ruchu drogowym?

Zbliżając się do przejazdu kolejowego.

Przed przejazdem przez torowisko  zmniejsz prędkość i upewnij się wzrokowo i słuchowo czy nie nadjeżdża pociąg kolejowy. W sytuacji kiedy twój samochód będzie miał awarię na samym torach, wtedy powiadom odpowiednie służby dzwoniąc np. na 112. Jeżeli się nie dodzwoniłeś to musisz przedsięwziąć wszelkie sposoby na usunięcie pojazdu z przejazdu kolejowego. Pamiętajmy,  że rozpędzony pociąg nie zatrzyma się w miejscu.  Zachowanie szczególnej ostrożności na przejeździe kolejowym to podstawa zachowania życia.

Przejeżdżanie obok oznakowanego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku.

Wysiadający z tramwaju piesi będą przechodzić do chodnika przez nasz pas ruchu po którym jedziemy. W związku z tym widząc nadjeżdżający tramwaj, najpierw zwolnij a potem zatrzymaj samochód w odpowiednim miejscu. Najlepiej przed przystankiem, tak aby zapewnić swobodne wyjście z tramwaju. Należy założyć że piesi mogą się spieszyć i  bez upewnienia będą wybiegać na jezdnię. W związku z tym na kierujących spoczywa obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Jazda we mgle, także podczas opadów deszczu i śniegu powoduje ograniczoną widoczność. Jadąc także po zmroku i w sytuacjach kiedy jest zanieczyszczone powietrze. Przykładem jest dym lub zanieczyszczenia przejrzystości powietrza w pobliżu fabryk technologicznych. W tych sytuacjach musisz zwolnić to zwiększy szanse na dostrzeżenie zagrożenia.

Szczególna ostrożność w jakich innych sytuacjach?

Przejeżdżając obok autobusu szkolnego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność.

Omijając pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, będziesz zobowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność.

Jeśli jedziesz pojazdem nienormatywnym jesteś zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Pojazd nienormatywny to pojazd, którego rzeczywista masa jest większa od tej określonej w przepisach.

Kierujący pojazdem, omijając pojazd, przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. Najczęściej taki pojazd jest oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży koniecznie zachowaj szczególną ostrożność.

Przejeżdżając obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania należy zachować szczególną ostrożność

Omijanie pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli wymaga szczególnej ostrożności.

 Omijanie oznakowanego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

Kierujący pojazdami używanymi do wykonywania prac na drodze także zachowują szczególną ostrożność.

Każdy minięty znak ostrzegawczy zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności.

Migający lub stały sygnał żółty nakazuje zachować szczególną ostrożność.

W jakich okolicznościach piesi i rowerzyści powinni zachować szczególną ostrożność?

Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko.

Jeżeli przechodzisz przez jezdnię na drugą stronę ulicy w miejscu nieoznaczonym jako przejście dla pieszych lub korzystasz ze skrzyżowania to koniecznie zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, aby iść drogą najkrótszą do przeciwległej krawędzi, ustąp pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom i nie zapomnij, że nie wolno wbiegać. Tak samo sytuacja kształtuje się na wszystkich torowiskach  oraz na przejściach dla pieszych. Pomimo tego, że masz pierwszeństwo przed przejściem jak i na przejściu dla pieszych. Jeśli korzystasz z drogi dwujezdniowej i nie chcesz popełnić wykroczenia to skorzystaj z przejścia.

Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych.

Jadąc rowerem obok przechodniów lub ich wyprzedzając na chodniku albo na oznaczonej drodze dla rowerów i pieszych – zachowaj szczególną ostrożność.  Możesz jechać rowerem po chodniku, ale ustępując miejsca pieszym.  Warunek jest taki, że nie ma pobocza lub wyznaczonej drogi dla rowerzystów.  Dodatkowo na drodze panują szczególne warunki atmosferyczne. Prędkość jest podwyższona ponad 50 km/h. To właśnie w tych sytuacjach masz pełne prawo korzystać z chodnika.

 

Podstawa prawna:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.