Kwalifikacja Wstępna na przewóz rzeczy lub osób (zajęcia praktyczne na ciągniku siodłowym lub autobusie)

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy młodych kierowców, którzy nie ukończyli wymaganego wieku, ale chcą wykonywać przewóz drogowy, w szczególności osoby które jeszcze nie posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej w celu szybszego przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • Od 18 do 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E;
 • Od 21 do 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E;

Kwalifikacja wstępna dla kierowców zawodowych (pełna), dotyczy także osób które uzyskały prawo jazdy:

 • kategorii C lub C1 – po dniu 10 września 2009r.,
 • kategorii D lub D1 – po dniu 10 września 2008r.

Kierowca, który ukończył wcześniej kurs w zakresie przewozu rzeczy lub osób i uzyskał prawo jazdy kategorii C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kategorii D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do odbycia kwalifikacji wstępnej (pełnej).

Kierowca, który ukończył kwalifikację wstępną w ramach kursu na prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub kategorii D, D+E, D1, D1+E i uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. lub prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. zobowiązany jest do ukończenia kursu Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

Jakie uprawnienia będą uzyskane po kursie kwalifikacji wstępnej?

Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i następnie po otrzymaniu wyniku pozytywnego z egzaminu  na kwalifikację wstępną (Test Kwalifikacyjny) wydawane jest świadectwo kwalifikacji zawodowych. Kursant ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji lub starostwa powiatowego ze względu na adres zamieszkania, komplet dokumentów w tym świadectwo kwalifikacji zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne w celu uzyskania kodu 95 w prawo jazdy.  Kod 95 wpisany w dokumencie prawa jazdy uprawnia do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Kwalifikacja Wstępna jest ważna 5 lat, następnie należy wykonać szkolenie okresowe kierowców oraz nowe badania lekarskie i psychologiczne.

Jakie wymagania należy spełnić aby rozpocząć kurs kwalifikacji wstępnej?
 • Osoba, która przebywa na terytorium RP co najmniej 185 dni w roku – ze względu na więzi zawodowe lub osobiste np. studiuje od co najmniej 6 miesięcy  (wymagane jest przedstawienie stosownego zaświadczenia)
 • Kursant posiada prawo jazdy dowolnej kategorii (np. prawo jazdy kategorii B)
 • Osoba poprzez wykonanie odpowiednich badań lekarskich i psychologicznych, nie ma przeciwwskazań  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy; (Badania można wykonać w trakcie kursu)
 • Osoba, która ma zamiar wykonywać przewozy na rzecz firmy lub podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP, przy czym nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
W jakiej formie jest kurs na kwalifikację wstępną?
 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim na ciągniku siodłowym oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych – symulator do nauki jazdy lub ODTJ) ;
 • zagadnienia z części ogólnej zawierają 195 godzin teoretycznych a w części specjalistycznej 65 godzin;
Kwalifikacja wstępna a egzamin państwowy?

Po kursie na kwalifikację wstępną przeprowadzany jest egzamin państwowy w naszym ośrodku przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.  Egzamin składa się z testu (Test Kwalifikacyjny) który trwa 30 minut i obejmuje:

 • test podstawowy –  20 pytań – w zakresie tematów dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego;
 • test specjalistyczny – 10 pytań – w zakresie dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E (na przewóz rzeczy) albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E (na przewóz osób), wszystko zależy na co potrzebujemy uprawnienia;
 • Testy są jednokrotnego wyboru i mogą być w języku polskim lub rosyjskim;
 • Należy udzielić co najmniej 16 odpowiedzi prawidłowych w części podstawowej i 5 poprawnych odpowiedzi w części specjalistycznej;
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej będzie wydane w ciągu  7 dni od daty uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie.
Miejsce prowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego iBIO – kod 95 razem z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Szybki Bill organizują szkolenia:

 • ul. Prądzyńskiego 10, 61-528 Poznań
 • Brzezińskie Holendry 62a, 62-513 Krzymów

Ceny kursu

Zobacz również inne nasze kursy

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe (kod 95) na przewóz rzeczy lub osób.

Cena

500 PLN

Sprawdź
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć.

Cena

2000 PLN

Sprawdź
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E; Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć.

Cena

1400 PLN

Sprawdź
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć. 32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Cena

1000 PLN

Sprawdź

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.