Kiedy należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne potrzebne do przedłużenia kodu 95  w Prawo Jazdy?

Według obowiązujących przepisów jest kilka opcji:

 • Kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat. D przed 10.09.2008 r. oraz kierowca, który uzyskał prawo jazy kat. C przed 10.09.2009 r. ma obowiązek uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne po wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej (czyli po przeprowadzonym szkoleniu okresowym).
 • Kierowca w wieku do 60 lat ma obowiązek uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
 • Kierowca po 60 roku życia robi badania w dowolnym terminie. Badania są wydawane na 30 miesięcy.
Czy szkolenie okresowe kierowców jest tym samym co kurs na przewóz rzeczy?
 1. Kurs na przewóz rzeczy lub osób – potocznie się określa dla różnych rodzajów kursów dla kierowców zawodowych jako forma dokształcająca, ale także jako przedłużenie uprawnień: szkolenie okresowe kierowców. Kierowca zawodowy ma obowiązek wykonania co 5 lat. Jest to jeden z kursów kończących się wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej uprawniającego do wykonywania przewozu drogowego.
 2. Kurs kwalifikacyjny – jako kurs na przewóz rzeczy lub osób dla nowych kierowców np. kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona.
Kogo dotyczy szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy:

 • Przed 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C; Jeżeli uzyskałeś prawo jazdy po tym terminie i chcesz być czynnym kierowcą zawodowym to należy zrobić kurs Kwalifikacji Wstępnej lub inne Kwalifikacje Zawodowe w zależności od Twojego wieku;
 • Przed 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D;  Jeżeli prawo jazdy zostało wydane po tej dacie to procedura jest taka sama jak w przypadku kat. C1 lub C – następnym krokiem będzie Kwalifikacja Wstępna lub Kwalifikacja Uzupełniająca, jeżeli nie jesteś pewien to zadzwoń do nas +48 601 968 345;
 • Lub dotyczy osób, które uzyskały już Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i chcą przedłużyć ważność o kolejne 5 lat.
Czy jedno szkolenie okresowe jest wystarczające do przedłużenia ważności wszystkich kategorii prawa jazdy?

Kierowca może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego modułu szkoleniowego np. C1,C1+E,C,C+E i uzyskać wpis do kategorii D1,D1+E,D,D+E prawa jazdy;

W jaki sposób prowadzimy szkolenia okresowe dla kierowców?

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenie okresowe w formie wykładów oraz w formie e-learningowej – opcja dla osób, które chcą uczestniczyć w szkoleniu indywidualnie i nie mogą przychodzić na wykłady stacjonarne.

Jak długo trwa szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych,  może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni. Najczęściej szkolenie okresowe zaczynamy w każdy piątek i trwa ono do wtorku, natomiast w tygodniu też jest możliwość realizacji. Szkolenie okresowe dla kierowcy kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, nie ma egzaminu państwowego.

Miejsce prowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego iBIO – kod 95 razem z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Szybki Bill organizują szkolenia:

 • ul. Prądzyńskiego 10, 61-528 Poznań
 • Brzezińskie Holendry 62a, 62-513 Krzymów
PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych obejmuje trzy obowiązkowe moduły i dwa uzupełniające, każde z nich po 7 godzin.

1)  21 godzin w ramach modułów obowiązkowych dla szkolenia okresowego zawierające tematy:

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa –  w szczególności zapoznanie się z czynnościami załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.  Zapoznanie się z  układem przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania a także optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. Zapoznanie się z aspektami  technicznymi dotyczącymi sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 • Stosowanie przepisów – w zakresie przepisów regulujących przewóz towarów a także uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i panujących w nim zasad.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska  – Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy oraz ocena sytuacji awaryjnych, i właściwe zachowanie w sytuacjach krytycznych. Znaczenie predyspozycji fizycznych i psychicznych w prowadzeniu pojazdów oraz zapobieganie występującym zagrożeniom fizycznym. Świadomość zapobiegania przestępstwom oraz przemytowi.

2) 14 godzin zajęć w ramach szkolenia okresowego dla odpowiednich kategorii prawa jazdy – dwa moduły wymienne:

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • Pierwsza pomoc
 • Ergonomia dla kierowców
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Przewóz drogowy zwierząt
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe

Ceny kursu

Zobacz również inne nasze kursy

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja wstępna C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E

Cena

2800 PLN

Sprawdź
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć.

Cena

2000 PLN

Sprawdź
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E; Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć.

Cena

1400 PLN

Sprawdź
Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć. 32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Cena

1000 PLN

Sprawdź

Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.