Przed rozpoczęciem kursu, osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, powinna zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zameldowania i tam złożyć stosowny wniosek, celem nadania tzw. numeru PKK – profil kandydata na kierowcę. Pozyskanie tego dokumentu jest niezbędne do rozpoczęcia szkolenia a także zdawania w przyszłości egzaminu państwowego. Egzamin na prawo jazdy można zdawać na terenie całego kraju. Aby uzyskać nr PKK w 2024 r. należy wcześniej zarezerwować wizytę w urzędzie! Zarezerwuj

Możesz także złożyć wniosek o prawo jazdy (utworzenie PKK) online – poradnik krok po kroku

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat  – pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego. Dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T; Wydanie dokumentu nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. Do PKK potrzebne jest badanie lekarskie oraz fotografia taka jak na dowód osob. 3,5 x 4,5cm. Badania lekarskie można zrobić w :

  •  „Przychodnia Wildecka” ul. 28 Czerwca 1956r. nr 149 Ip. pok. 20 – 501 107 404
  •  „Medycyna Pracy” przy ul. Katowickiej 81ab – 601 885 925

PKK bezpłatnie można uzyskać w:  (dla osób zameldowanych na terenie Miasta Poznania)

  • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:
  • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi, parter,
  • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
  • ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi, parter,
  • Dla osób zameldowanych w Powiecie Poznańskim do Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego.
  • Dla osób zameldowanych w innym mieście do Starostwa Powiatowego ze wzgl. na adres zameldowania.